Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

Bij bedrijfshulpverlening (BHV) geven werknemers hulp bij onveilige situaties in het bedrijf. Een bhv’er weet bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen. Of hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet geven. Zo zorgt hij ervoor dat werknemers en bezoekers geen of zo weinig mogelijk verwondingen en schade oplopen.

Bedrijfshulpverlening verplicht

Elke werkgever is verplicht bedrijfshulpverlening te hebben. In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV’er zijn. De Arbowet schrijft niet voor hoe de werkgever de bedrijfshulpverlening moet regelen. Hij moet in ieder geval rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er zijn.

U dient als bedrijf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) rapport op te stellen. Dit beschrijft de  risico's voor de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Ook staat hierin welke maatregelen een werkgever neemt om deze risico's te verminderen. Elke werkgever is verplicht een RI&E op te stellen. Beijer Fire Safety kan u van dienst zijn bij trainingen en bij deze inventarisatie.

Producten ter ondersteuning van uw bedrijfshulpverlening

  • Blusdekens
  • Verbandmiddelen
  • Oogdouches
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Montagemateriaal en detectieapparatuur

  • Pictogrammen
  • Noodverlichting
  • Rook- en koolmonoxidemelders

Brandpreventie is geen exacte wetenschap en een specialist van BFS kan u het best adviseren welke oplossing het meest geschikt is voor de omvang en aard van uw bedrijfsvoering. 

Heeft u specifieke vragen over brandveiligheid, preventie en/of blusmiddelen? Neem dan direct contact met ons.

U kunt ons bellen op nummer (06) 46 59 11 85.